MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program

A Program kidolgozásával az MFB célja a hazai kis- és középvállalkozások közép és hosszú lejáratú finanszírozási lehetőségeinek javítása, hozzájárulva versenyképességük fenntartásához, vállalkozásuk további fejlesztéséhez.

MI A PROGRAM CÉLJA?

A kis és középvállalkozás (KKV) szektorba tartozó, vállalkozások versenyképességének fenntartását, fejlődésük folyamatosságát kedvezményes kamatozású forrás  biztosításával ösztönözze és segítse elő.

MI A PROGRAM CÉLJA?
KI VEHETI IGÉNYBE?

Olyan vállalkozások, melyek méretükből vagy életkorukból eredően a kereskedelmi banki piacról nem juthatnak hitelhez, tehát olyan mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek a jelenlegi piaci körülmények között valamely oknál fogva (pl. magasabb kockázati profil, alacsonyabb igényelt hitelösszeg) nem, vagy csak kedvezőtlen feltételekkel jutnak forráshoz, és nem az agrárszektorban tevékenykednek.

KI VEHETI IGÉNYBE?
MIK A TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK?

Az igényelhető hitelösszeg 1 millió forinttól – a hitelcél és a hitelfelvevő képességeinek függvényében – akár 75 millió forint is terjedhet.
A futamidő beruházási hitel (és beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel) esetén akár 10 év is lehet, míg önálló forgóeszközhitel esetén 6 év a maximum.
A hitel felhasználható a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló ingatlan beruházáshoz, vásárláshoz, új vagy használt tárgyi eszköz beszerzéshez, a beruházáshoz kapcsolódó,  vagy önálló  forgóeszköz finanszírozáshoz.

MIK A TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK?
MELYEK A TERMÉKELŐNYÖK AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA?

Azon ügyfelek számára is finanszírozási  lehetőség,
amelyek esetleg a hitelintézetektől nem tudnak forráshoz jutni
kezdő vállalkozás számára is elérhető
rugalmasabb finanszírozási struktúra,
széles körű felhasználhatóság
hosszú futamidő
forint alapú árazás,

MELYEK A TERMÉKELŐNYÖK AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA?
RENDELKEZÉSRE TARTÁSI IDŐSZAK

Max. a szerződéskötéstől számított 1 év

RENDELKEZÉSRE TARTÁSI IDŐSZAK
TÜRELMI IDŐ

A kis és középvállalkozás (KKV) szektorba tartozó, vállalkozások versenyképességének fenntartását, fejlődésük folyamatosságát kedvezményes kamatozású forrás  biztosításával ösztönözze és segítse elő.

TÜRELMI IDŐ
BITOSÍTÉKOK

A hitelt nyújtó pénzügyi vállalkozás saját szabályzatai szerinti, szokásos bankári biztosítékok, de minimum az alábbiak.
Beruházási hitel esetén:
a beruházás tárgyára alapított  zálogjog,  szükség esetén intézményi kezességvállalás
Önálló forgóeszközhitel esetén:
ingó zálogjog, követelés zálogjog (vagy engedményezés), illetve egyéb addicionális biztosítékok vagy intézményi kezességvállalás.

BITOSÍTÉKOK
HITELKÉRELEM BENYÚJTÁSA

A hitelkérelmet kizárólag a programban résztvevő pénzügyi vállalkozások- hoz lehet benyújtani, melyek listája az MFB Zrt.  honlapján megtalálható.

HITELKÉRELEM BENYÚJTÁSA

Részletekért kérjük keressen minket, mint MFB Zrt. kiválasztott üzleti partnerét!

Kapcsolódó dokumentumok:

MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program – ÚTMUTATÓ
MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program – TERMÉKLEÍRÁS
SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK LISTÁJA
HITELIGÉNYLÉS KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI
HIRDETMÉNY – MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program
AZONOSÍTÁSI ADATLAP
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
Részvételi Nyilatkozat
Hitelkérelem

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, a konstrukció részletes feltételeiről és kondícióiról a www.mfb.hu weboldalon találhatók további információk.

A hitelkérelemhez kapcsolódó refinanszírozási hitelcsomag kérelmet kérjük az alábbi oldalról letölteni és  adatokkal kitölteni szíveskedjenek.